Print this page
 
Første gangs prøving av uniformene

Våre nye uniformer
c
Her er et bilde av våre nye uniformer, som ble kjøpt inn i 2009.

Dette bildet ble tatt da vi fikk prøveuniformen.