Askim Pike og Guttekorps !!
Askim Pike og Guttekorps
 • 100 år    •    • Velkommen    • Program    • Foreldrevakter    • Øvingstider    • Uniform & instrument    • Referater    • Kontakt oss    • Bildearkiv      • Hjem  

 

 

   Velkommen
           

Snarveier:
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
 

 

 


Formål med Askim Pike og Guttekorps

Formål med driften av Askim Pike og Guttekorps.

§ 2.Formål
Formålet med Askim Pike og Guttekorps er å drive rusfri aktivitet for barn og ungdom, fremme interessen for og utøvelsen av musikk og drill blant medlemmene. At medlemmene får spilleglede, utvikle egne ferdigheter, utvikle vennskap og at de føler at de gjør noe viktig i kulturlivet i Askim.
Styret i korpset ønsker positiv fokusering, kvalitet over spille- og drillopplæring og flotte musikkopplevelser.


§ 2.1.Musikk
Ivareta og utvikle korpsmusikk gjennom opplæring, motiverende aktiviteter og god organisering. Drive tilleggsaktiviteter som drill, storband, ensemblespill og lignende når det er interesse for dette.

§ 2.2. Sosiale aktiviteter
Ivareta og utvikle korps- og organisasjonsarbeidet som sosial aktivitet for barn og ungdom.

Hvordan gjør vi dette i praksis:

Fremme interessen for og utøvelsen av musikk:
• Vi har motivasjons seminar når vi rekrutterer nye
medlemmer
• Alle får enetimer ved Kulturskolen for opplæring
på sitt instrument
• Vi har samspillsgruppe en gang pr. uke med
utdannet instruktør
• Vi deltar på musikkstevner
• Vi reiser på musikkturer
• Vi holder familiekonserter
• Vi holder større konserter
• Vi deltar i lokale arrangement
• Elevene spiller i ensembler i regi av Kulturskolen
• Vi arrangerer nattøvelse
• Vi arrangerer seminarer

Drill er en naturlig tilleggsaktivitet til korps.
Her fremmes også interessen for musikk. I tillegg kommer fysisk aktivitet, koordinasjon, rytmesans og dans.

• Her motiveres det også med oppstarts seminar
• Undervisning en gang pr. uke med instruktør.
• Arrangementer som korps
• Konkurranse drill

Sosiale aktiviteter:

For å fremme interesse for musikk og drill, må det være et godt sosialt miljø.
For å fremme dette har vi følgende tiltak:
• Voksne personer som er tilstede og tilgjengelig
hele tiden
• Vi har korte samlinger med litt servering på
øvelsene
• Vi har seminarer
• Vi reiser på turer
• Vi arrangerer nattøvelse