Askim Pike og Guttekorps !!
Askim Pike og Guttekorps
 • 100 år    •    • Velkommen    • Program    • Foreldrevakter    • Øvingstider    • Uniform & instrument    • Referater    • Kontakt oss    • Bildearkiv      • Hjem  

 

 

   Program
           

Snarveier:
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
 

 

 


Oppstart høsten 2011

Høstens første øvelse er mandag 22/8, og kultuskolen fordeler timer for enkeltundervisning på onsdag den 24/8

Øvelsestider, mandager:

Korps:
Aspiranter: 17.00-18.00
Juniorkorps: 18.00-19.00
Hovedkorps: 18.00-20.30

Drill:
Aspiranter 17.00-18.00
Juniorer 17.00-18.30
Hoveddrill 18.30-20.30

Askim kulturhus onsdag 24/8 – fordeling av øvingstimer

Kulturskolen fordeler øvingstimer på onsdag den 24. kl. 18.00. Dette arrangeres i Askim kulturhus. Det er viktig at alle kulturskoleelever, både nye og gamle møter slik de får øvingstidspunkt som passer. De som ikke møter må gjøre avtaler med lærer i etterkant og får tidspunkt som er ledige. I forbindelse med timeavtalene vil det også bli en liten konsert med kulturskolens lærere.