Askim Pike og Guttekorps !!
Askim Pike og Guttekorps
 • 100 år    •    • Velkommen    • Program    • Foreldrevakter    • Øvingstider    • Uniform & instrument    • Referater    • Kontakt oss    • Bildearkiv      • Hjem  

 

 

   Program
           

Snarveier:
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
 

 

 


Årsmøte mandag 7. februar kl. 18.30 - 19.30

Innkalling til Årsmøte i Askim Pike- og Guttekorps 2011

Tid: Mandag 7.februar kl.18.30 – 19.30.

Sted: Det blå rommet på Askim Kulturskole. (1.etasje)
Styret i Askim Pike og Guttekorps krever at alle medlemmer stiller med en foresatt hver til årsmøtet.

Årsmøtets dagsorden:
1. Konstituering
Åpning
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av dagsorden
Valg av møteleder
Valg av møtesekretær
Valg av to protokollunderskrivere
2. Godkjenning av årsmelding
3. Godkjenning av avsluttet og revidert regnskap
4. Saker fremmet av korpsstyret
5. Saker fremmet av korps- og drill medlemmene
6. Plan og budsjett
7. Valg
Saker som skal tas opp på Årsmøte, må være levert til styret innen 24. januar 2011.

   


Get Adobe Reader

  Read file