Askim Pike og Guttekorps !!
Askim Pike og Guttekorps
 • 100 år    •    • Velkommen    • Program    • Foreldrevakter    • Øvingstider    • Uniform & instrument    • Referater    • Kontakt oss    • Bildearkiv      • Hjem  

 

 

   Program
           

Snarveier:
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
 

 

 


Innkalling til årsmøte 2016

Tid: Mandag 14.mars 2016 kl 18.30
Sted: Kjelleren/gamle korpsrommet på Kulturskolen

Dagsorden:

1. Konstituering

2. Godkjenning av årsmelding

3. Godkjenning av avsluttet og revidert regnskap med revisjonens merknader

4. Saker fremmet av korpsstyret

5. Saker fremmet av medlemmene

6. Plan og budsjett, herunder kontingent og langtidsbudsjett

7. Valg

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet, må være styret i hende senest 01. mars 2016 (send til epost: styret@askimpikeogguttekorps.no)

Styret har også forslag til vedtektsendringer. Disse er i stor grad skrevet i samsvar med NMF sine mønstervedtekter som ble endret i 2014. Det er en del punkter i mønstervedtektene som vi er forpliktet til å ha med i våre vedtekter. For å se styrets forslag til vedtektsendringer - se vedlegg i mail som er sendt til alle medlemmer 13. februar.

For de som ønsker å dykke dypt ned i vedtektene, kan våre nåværende vedtekter leses på våre nettsider: http://askimpikeogguttekorps.no/default.asp?k=1269&id=6759.

NMF sine mønstervedtekter med veiledning, finner dere her: http://musikkorps.no/hvordan-lage-et-godt-arsmote/?tab=vedtektene

Vel møtt!


Med vennlig hilsen styret i Askim pike og guttekorps